E-mail / Login: Heslo: Přihlásit
 
 Vítáme Vás v Hodnotícím modulu How2Know, který se zabývá hodnocením organizace a měřením úrovně kompetencí.

H2K je jednoduchý on-line systém hodnotících nástrojů. Hodnocení probíhá pomocí on-line testů, které vyplňují pověření pracovníci organizace. H2K je určen pro firmy, příspěvkové a neziskové organizace a každá cílová skupina pracuje s testy, připravenými přesně na míru.

H2K vytváří prostor k trvalému zlepšování v klíčových činnostech organizace. Představuje soubor doporučení, jejichž aplikace ovlivňuje způsob řízení a výsledkem je trvalý rozvoj organizace a její trvalá úspěšnost - ve vedení organizace, ve strategii a plánování, v práci se zaměstnanci, v ekonomických parametrech i ve vztazích se zákazníky.

H2K je organizačně i časově nenáročný. On-line systém H2K si můžete nastavit na míru vaší organizaci a jednoduše ho ovládat i bez asistence externích odborníků. Sami si zvolíte, které činnosti a kompetence chcete hodnotit a podle jakých kritérií.

H2K identifikuje klíčové silné a slabé stránky vaší organizace a u slabých stránek doporučí prioritní kroky k jejich zlepšení. Součástí nápravných kroků je návrh vzdělávacího programu.

H2K pomůže pracovníkům identifikovat úroveň jejich klíčových kompetencí, prostřednictvím vzdělávání a rozvoje tuto úroveň zvyšovat a zajistí, že pracovníci budou připraveni kvalitně zvládat náročnější úkoly.

H2K:

 • Pomůže zlepšit činnosti organizace
 • Nabízí konkrétní kroky k eliminaci jejích slabých stránek
 • Napomáhá zlepšení klíčových činností organizace a tím snadnějšímu dosahování cílů
 • Vytvoří analýzu vzdělávacích potřeb
 • Pomůže manažerům i dalším pracovníkům zvýšit úroveň jejich kompetencí
 • Zajišťuje, aby bylo vzdělávání pracovníků v souladu s jejich skutečnými potřebami a také v souladu s cíli organizace
 • Pomůže, že pracovníci budou připraveni kvalitně zvládat náročnější úkoly
 • Je jednoduchý a intuitivní
 • Testy jsou postavené uživateli na míru

Celý systém může být jednoduše ovládán z kanceláře nebo z domova, otázky lze upravovat nebo zadávat vlastní testy podle specifických potřeb organizace a pracovníků. Systém následně všechny výstupy sám vygeneruje.

Využití H2K

 • Při sebehodnocení organizace
  jako on-line systém sebehodnocení organizace, jako nástroj pro měření činností organizace a zjišťování úrovně kompetencí pracovníků
   
 • Při vzdělávacích a rozvojových programech
  pro zjišťování úrovně organizace i kompetence pracovníka před seminářem, v průběhu semináře a po semináři
   
 • Při konzultaci a poradenství
  pro zjištění úrovně organizace v rámci konzultační pomoci organizaci a pro zjištění úrovně kompetence pracovníka v rámci koučinku
   
 • Pro jednotlivce
  pro samostatné sebehodnocení jednotlivců

Systém How2Know – změřte svoji organizaci